Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Pfizer údajně varuje před vlastní vakcínou

Článek je v podstatě řadou citací ze čtvrtletní zprávy společnosti BioNTech SE, která ve spolupráci se společností Pfizer vyvinula vakcínu proti koronaviru. Celý text má narativ podporující konspirační teorie o negativních zdravotních důsledcích vakcíny a pomocí rámcování a kotvení se snaží odradit od využití vakcinace. Text zároveň nebere v potaz nové informace, které se nehodí do vyznění, především pak skutečnost, že citovaný dokument pochází z konce září a že aktuálně je zmiňovaná vakcína již schválena v EU a USA, kde se začíná s aktivním očkováním.

„Proč neocitovat celý dokument?“

Text je publikován na stránkách Hlavného denníku, který pravidelně šíří zavádějící a konspirační informace. Jeho příspěvky obsahují proruský narativ a jsou pravidelně zaměřené na podporu stran a smýšlení na kraji politického spektra, které se negativně až útočně vymezuje vůči Západu (EU, USA či NATO). Autor taktéž využívá odkazy dřívější zprávy Hlavného denníku, které jsou taktéž manipulativní a zavádějící.

Celý text je v podstatě citací článku zveřejněného na německém portále Laufpass.com. Stejně jako portál Laufpass i Hlavný denník cituje čtvrtletní zprávu společnosti BioNTech SE, která byla vydána k 30. 9. 2020 a jejíž citace tvoří podstatnou část samotného článku.

Diskreditace pomocí vlastních slov

Hned první citace článku ohledně neexistence precedencu v rámci využití mRNA vakcín v imunoterapii je sice doslovná, avšak zavádějící a do jisté míry i vytržená z kontextu. Citovaná pasáž je opravdu ve čtvrtletní zprávě, avšak v jejím kontextu se společnost zmiňuje o nutných požadavcích, které doprovází proces schvalování, ať už v EU, USA nebo kdekoliv po světě, při kterém je nutné doložit veškerá klinická data.

V rámci této citace se autor zmiňuje, že „mRNA je jednořetězová ribonukleová kyselina, která kóduje protein a vzniká přepisem z DNA.“ Toto tvrzení je nepravdivé, jelikož vakcíny založené na mRNA nikterak neinteragují s DNA, protože nikdy nevstupuje do jádra buňky, kde je genetická informace uložena.

Následná citace je taktéž zavádějící, jelikož budí dojem, že si je výzkumná společnost sama vědoma neúčinnosti vakcíny. Ta však pouze konstatuje možnou prodlevu či selhání při vývoji, protože se jedná o úplně nový typ vakcíny, který v době vydání dokumentu nebyl nikde schválen. Pomocí cherry-pickingu zde autor vybral pouze to tvrzení, které navazuje pocit amatérismu vědců zabývající se vývojem vakcíny a jejich nekompetentností.   

Jestliže o své vakcíně Pfizer píše toto, tak musí být zdraví škodlivá

Narativ celého textu se snaží varovat před využitím vakcíny od firmy Pfizer, což lze vidět i u titulky, který používá clickbait pro nalákání širšího publika. V samotném textu jsou v podstatě jen citované pasáže ze čtvrtletní zprávy společnosti BioNTech SE, které jsou však vytrženy z kontextu a následně prezentovány zavádějící formou. Cílem autora je zdiskreditovat a varovat před použitím vakcíny, čehož dosahuje pomocí jejích „vlastních slov“. V tomto ohledu taktéž využívá cherry-pickingu.

Autor textu vytváří falešné dilema, ve kterém v podstatě tvrdí, že mohou existovat pouze kompletně nezávadné vakcíny nebo pouze zdraví škodlivé vakcíny.

Zde je nutné zdůraznit, že každý člověk může na vakcínu reagovat jiným způsobem a že při jakékoliv vakcíně existuje určité procento lidí, u kterých mohou nastat zdravotní komplikace. Pfizer vakcína je tak autorem prezentována jako ta, která pouze způsobuje zdravotní komplikace a která nebude schválena (přestože byla nedávno schválena v EU i v USA).

S využitím kotvení a rámcování celkový narativ článku zapadá do širšího okruhu konspiračních teorií a dezinformací, které jsou v souvislosti s vakcínami šířeny (např. snaha Billa Gatese vakcínou očipovat lidi, snaha elit sebrat lidem svobodu či že koronavirus byl plánovaný, aby farmaceutické firmy mohli vydělat). Text cílí především na lidi, kteří se vyhrazují proti koronavirové vakcíně, čímž využívá zaujetí podpory již zvoleného.

Zároveň text vytváří dojem, že je vakcína zdraví škodlivá pomocí stálého opakování, že by instituce a úřady na kontrolu léčiv v EU a USA, ale i jinde po světě, nemusely vakcínu schválit. Zde je tak využita poslušnost vůči autoritě, jelikož důraz na možnosti neschválení vakcíny (přestože vakcína byla v USA schválena ještě před publikací článku a také přestože článek vychází z informací, které pochází z konce září). Ignorací těchto skutečností se autor dopouští pštrosího efektu, jelikož ignoruje pro něj nepříjemné novější informace.

Závěr 

Celý text je manipulativní a zavádějící, především protože se odkazuje na staré a již neaktuální informace. Zároveň se snaží v podstatě „překroutit“ vlastní slova společnosti BioNTech SE, aby vyvolal nedůvěru v jeho vakcínu. Hlavní manipulační techniky, které autor využívá, jsou cherry-picking, rámcování či zaujetí podpory již zvoleného, díky nímž navazuje dojem, že zmiňovaná vakcína je zdraví škodlivá.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,2/7


Autor analýzy: Dominik Zachar

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi