Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Milan Lučanský sa nestal obeťou politických represálií Matovičovej vlády

Článok prináša mierne upravený facebookový status expremiéra a opozičného poslanca Roberta Fica. Tento status je reakciou na nedávne informácie o samovražde bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Samovraždu spáchal vo väzbe, v ktorej bol v dôsledku akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Fico spochybňuje oficiálne informácie a aj dôvody Lučanského väzby. Zároveň z jeho smrti viní súčasnú vládu. V citovaných Ficových tvrdeniach môžeme identifikovať viacero manipulačných techník typických pre antisystém. No aj napriek tomu je jeho status prebratý nekriticky, bez akejkoľvek spätnej väzby autora článku.

Autorita očami Sputniku: Robert Fico

Nami analyzovaný článok priniesla česká lokalizácia portálu Sputnik. Text nemá uvedené meno autora, čo je pre články Sputniku typické, výnimku z tohto pravidla predstavujú iba články spadajúce pod sekciu Názory. Po obsahovej stránke tento článok nekriticky preberá facebookový status expremiéra  a opozičného poslanca Roberta Fica, pomáha si však aj statusom premiéra Igora Matoviča. Pre potreby tohto debunku sa zameriame na tie časti článku, ktoré sa venujú Ficovmu statusu.

Sputnik sa profiluje ako „informačná agentúra, ktorej produktami sú spravodajstvo, internetové portály a stránky na sociálnych sieťach, mobilné aplikácie, rádiá a multimediálne tlačové centrá.“

Projekt Konšpirátori.sk ohodnotil Sputnik známkou 8.4/10 a označuje ho za základný zdroj prokremeľskej propagandy a dezinformácií.

Zistenia projektu Konšpirátori.sk o Sputniku potvrdzujú aj viaceré tradičné médiá (Denník N, lidovky.cz) a iné projekty (antipropaganda.sk, manipulatori.cz). Nami analyzovaný článok odkazuje na Ficov status a na 4 články Sputniku. Pre vyššie uvedené skutočnosti pôsobí tento článok Sputniku značne nedôveryhodným dojmom.

Ficova snaha politicky využiť Lučanského samovraždu

„Bývalý slovenský premiér Robert Fico si je istý, že Milan Lučanský sa stal prvou obeťou politických represálií zo strany súčasnej vlády. Táto tragédia podľa neho bude mať značný a dlhodobý vplyv na politické procesy v republike a výrazne ovplyvní postoj verejnosti voči terajšiemu politickému režimu.“

Fico v tejto časti zdôrazňuje, že smrť bývalého policajného prezidenta Lučanského z neho robí martýra a otrasie politickými pomermi na Slovensku. Z jeho smrti viní priamo Matovičovu vládu. Vďaka verejne dostupným informáciám (Aktuality.sk, Denník N) pritom vieme, že Lučanský spáchal 29. decembra 2020 vo väzbe samovraždu. Tejto väzbe predchádzalo obvinenie zo strany NAKA, ktoré bolo súčasťou akcie Judáš. V rámci tejto akcie bolo obvinených celkovo osem osôb. Tieto osoby v minulosti pôsobili na vysokých funkciách Policajného zboru, SIS a Kriminálneho úradu finančnej správy. Prevažná časť obvinení sa týkala korupcie. Z nej bol obvinený aj Lučanský. Napokon, 6. decembra 2020 sudkyňa rozhodla o vzatí Lučanského do väzby. Fico nielenže spochybňuje verejne dostupné informácie, ale zároveň vlastné tvrdenia nepodložil žiadnymi relevantnými dôkazmi.

Fico v pôvodnom statuse tvrdí aj nasledujúce:

„Ľudia sa posielajú do väzby bez dôvodov na základe udaní nedôveryhodných kajúcnikov a toto všetko slúži len politickým cieľom.“

V Lučanského prípade zohral rolu návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a aj rozhodnutie sudkyne pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.  Fico svojim tvrdením spochybňuje nezávislosť a nestrannosť súdnej moci. Takýmto prístupom môže ešte prehĺbiť už tak veľmi nízke vnímanie nezávislosti súdnictva na Slovensku.

Fico – priateľ manipulačných techník antisystému

„Keby sa to, čo sa stalo generálovi Lučanskému, stalo akémukoľvek Rómovi, černochovi alebo novinárovi bez akýchkoľvek zásluh, celé Slovensko a EÚ by boli hore nohami a Sorosovi otroci by volali do zbrane.”

Fico v tejto časti skĺbil manipulačné techniky konšpiračná teória, lenivá indukcia a predsudok. Postupne si ich predstavíme.

Konšpiračná teória je pokusom o objasnenie reality, ktorý odmieta štandardné vysvetlenie udalosti a namiesto toho pripisuje jej realizáciu tajnej skupine alebo organizácií.

Fico hovorí o Sorosových otrokoch. Vytvára dojem, že nimi manipuluje americký finančník George Soros, čo je vysoko konšpiratívne.

Lenivá indukcia predstavuje také vyhodnocovanie situácie či vytváranie záveru, pri ktorom nezohľadňujeme relevantné dôkazy. Fico vytvára záver, podľa ktorého by sa Slovensko a EÚ búrili, ak by sa ktokoľvek z ním vymenovaných skupín ocitol v podobnej situácii, v akej bol Lučanský. Vytvára dojem, že Lučanský bol vo väzbe neprávom. Tým nezohľadňuje dôkazy v podobe rozhodnutia prokuratúry a súdu a aj samotný zákrok NAKA.

Predsudok je konkrétna tendencia, sklon, pocit alebo názor, ktorý je predpojatý (urobený vopred) alebo neodôvodnený. V tomto prípade môžeme pozorovať Ficove neprimerane nepriateľské názory voči Rómom, černochom a novinárom. Fico sa až uštipačne stavia k situáciám, kedy sa verejnosť stavia proti násiliu na týchto skupinách. Ochrana menšín a úloha médií ako strážnych psov demokracie patria medzi základné črty demokracie. Fico o sebe dlhodobo prehlasuje, že je sociálny demokrat. Skutoční sociálni demokrati si vážia ľudské práva a snažia sa o ich ochranu. Tieto práva sú dané každému, a to vrátane tých, ktorých Fico zosmiešňuje.

„Expremiér rovnako netajil svoje sklamanie z toho, že veľa vysoko postavených úradníkov doteraz neurobila nič preto, aby bola zistená skutočná podstata toho, čo sa s generálom Lučanským stalo.”

V tejto sekcii využíva Fico manipulačnú techniku niečo musí byť zlé. Tá spočíva v živení predpokladu, že oficiálne informácie sú len klamstvom a to aj napriek tomu, že tento predpoklad už nie je argumentačne udržateľný. Fico spochybňuje oficiálne informácie o Lučanského samovražde a je presvedčený, že pravda je iná.

Záver

Nami analyzovaný článok Sputniku nekriticky preberá facebookový status expremiéra a opozičného poslanca Roberta Fica. Milan Lučanský je prezentovaný v rovine martýra, za ktorého smrť je zodpovedná vláda. Fico pritom vedome opomína skutočnosti, pre ktoré bol Lučanský vzatý do väzby. Samotné okolnosti Lučanského skonu sú tragické, no rozdúchavanie vášní obyvateľstva tejto situácií nijako nepomôže. Ako sme už spomenuli, Fico má svojou rétorikou blízko k antisystému. O súčasnom režime na Slovensku hovorí ako o polofašistickom. Cynickým spôsobom ignoruje potrebu zavedenia núdzového stavu pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu. Tento konkrétny status si ale našiel svoje obecenstvo. K dnešnému dňu ho lajklo takmer 18-tisíc ľudí. Odhliadnuc od Ficových tvrdení je ale dôležité konštatovať, že okolnosti Lučanského samovraždy majú byť riadne prešetrené v nadchádzajúcom období. Verejnosť sa zrejme až potom dozvie viac. Dovtedy nám všetkým pomôže neprehlbovanie už až tak toxickej atmosféry. Článku Sputniku dominujú manipulačné techniky konšpiračná teória, lenivá indukcia, predsudok a niečo musí byť zlé.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,3/7


Autor analýzy: Branislav Jamriška

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi