Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Demokracia a extrémizmus

Nástup extrémizmu znepokojuje väčšinu Slovákov. Extrémistom je každý, ktorému nevyhovuje aktuálny spoločenský poriadok, povedal vo verejnej diskusii v Nových Zámkoch bezpečnostný analytik Radovan Bránik. Pre extrémistov demokracia nie je vhodný systém, presadzujú alternatívu, ktorá vyčleňuje isté skupiny, doplnil prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. Ak extrémisti začnú prevládať v spoločnosti, hodnoty demokracie, občianskeho spolunažívania a rovnosti ľudí pred zákonom sa stávajú minulosťou. Nemôže hovoriť o zmene štátu ten, kto sa so štátom nestotožňuje, upozornil moderátor Tomáš Lang. Extrémisti často skrývajú svoje skutočné úmysly do všeobecných tvrdení, že vo všetkom urobia poriadok, a tým sú nebezpeční.

Takmer tri štvrtiny ľudí na Slovensku (71%) zastávajú názor, že nástup extrémizmu a rozširovanie jeho vplyvu predstavuje závažný problém, ktorý aj ich osobne znepokojuje. Opačné stanovisko zaujíma iba 13% respondentov, ktorí nevidia v rastúcom extrémizme žiadny problém, resp. je to podľa nich iba veľmi malý problém, pre ktorý sa netreba znepokojovať. Takmer dve tretiny občanov (63%) sú znepokojnené šírením nenávisti a netolerancie prostredníctvom sociálnych sietí a vidia v tom závažný spoločenský problém. Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) z júla 2017.

Spoločenskú atmosféru v roku 2017 charakterizuje výrazný sociálny pesimizmus, nízka úroveň všeobecnej dôvery, prevažujúca nedôvera k štátnym inštitúciám, emigračné nálady mládeže, slabší záujem mladých ľudí o politiku a verejné dianie a šírenie problematických obsahov prostredníctvominternetu, tzv. alternatívnych médií a sociálnych sietí.

Príklady extrémistického správania sa ukázali aj na postojoch ľudí voči utečencom. Spomínaný prieskum IVO ukázal, že ak sa ešte donedávna považovali Slováci za dobrosrdečný a pohostinný národ, dnes by sa dalo hovoriť o národe plnom strachu a nenávisti.

Aj keby do Európskej únie prišiel maximálny počet milióna utečencov, stratili by sa v celkovom počte 500-miliónov Európanov, uviedol psychológ Péter Hunčík a vyzval namiesto nenávisti na racionálne uvažovanie a zváženie, koľko migrantov každá krajina dokáže prijať. Práve dnes tej ďalšej generácii ukazujeme, ako sa vieme správať voči inakosti, tvrdí Hunčík, čo môže ovplyvniť aj prijímanie či odmietanie našich vlastných spoluobčanov, ako sú bezdomovci, seniori alebo slabozrakí.

Reportáž NZ TV si pozrite na tomto linku.

Zdroj titulná foto: Matthieu Rivière/Flickr