Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Vlastenectvo: príbeh o dvoch národoch

… bolo to obdobie Svetla, bolo to obdobie Temna,

bola to jar nádeje, bola to zima zúfalstva…

Charles Dickens, Príbeh o dvoch mestách

 

V Amerike čelíme kríze identity, kríze solidarity. Rozdeľuje nás rasa a etnicita. Rozdeľuje nás bohatstvo a spoločenská vrstva. Rozdeľuje nás náboženstvo. Rozdeľuje nás politika. Amerika je rozdelená na tisíc spôsobov, cez množstvo bodov zlomu, niektoré zrejmé a iné ukryté pred zrakom pozorovateľa. Amerika stojí sama proti sebe a hrozí jej zničenie sociálnej štruktúry, ktorá nás držala pohromade od nášho vzniku.

Názory tretiny Američanov o svete sú formované nacionalizmom, extrémizmom a xenofóbiou. Hovorím o hnutí tzv. „alternatívnej pravice“, ktoré sa čím ďalej, tým viac dostáva do popredia. Jeho predstavitelia veria, že len oni sami sú obrancami „skutočnej“ Ameriky, Ameriky bielych kresťanov. Zo svojho pohľadu obraňujú Ameriku pred „globalistami“, ktorí ohrozujú ich predstavu o etnickej identite a pred „sekularistami“, ktorí ohrozujú ich predstavu o náboženstve. Sami seba vidia ako hrdinov vidieckej a pracujúcej triedy, brániacich americký spôsob života pred nadmerne vzdelanými, povýšeneckými elitami. Veria, že voľný trh ničí americkú prosperitu a opovrhujú všetkými liberálnymi demokratmi a republikánmi, ktorí ho obraňujú. Títo muži a ženy samých seba vidia ako skutočných amerických vlastencov.

Ale kto je to vlastenec? Vlastenectvo je slovo, ktoré sa používa veľmi často, hlavne počas vášnivých debát o politike. Znamená lásku a oddanosť vlasti, a hoci by malo zjednocovať, stalo sa z neho čosi rozdeľujúce. Všetky strany v každom spore vidia samých seba ako skutočných vlastencov, bojujúcich za ideály národa, ktorý milujú.

Ale aby sme mohli definovať, kto je to vlastenec, potrebujeme najskôr definovať, čo je to vlasť. Sám seba sa musíš spýtať – čo robí tvoju vlasť tvojou? Čo ťa na tvojej krajine inšpiruje k láske a oddanosti? Je to politické zriadenie, zákony a inštitúcie? Alebo sú to ľudia?

Pre mňa odpoveď na tieto otázky leží niekde uprostred. Nemôžeš milovať národ, pokiaľ nemiluješ ľudí, ktorí do tohto národa patria – a Amerika je veľmi rozmanitým národom. Sme národom poskladaným z každého možného náboženstva, etnicity a sociálnej vrstvy. Čo spája tieto rozdielne skupiny ľudí, je spoločná vernosť ideálom, ktoré sú väčšie a dôležitejšie ako naše krátke životy.

Vlastenectvo je uvedomenie si, že sa v tom vezieme spolu. Pochopenie, že sme si všetci rovní a mali by sme mať rovnaký prístup k príležitostiam; že by sme všetci mali byť rovní v očiach zákona, že naše rozdielne prostredie a identita robia náš národ silnejším.

 

Aby si mohol milovať svoju vlasť ako skutočný vlastenec,

musíš sa naučiť milovať rozdielnosť,

ktorá existuje v jej vnútri.

 

Avšak zmysel pre solidaritu sa počas posledných rokov pomaly vytráca. Je oslabený príchodom sociálnych sietí a nových médií, ktoré prispievajú k deleniu vďaka obsahu, ktorý nemá informovať a vzdelávať, ale frustrovať a presviedčať. Videá, na ktorých polícia zabíja neozbrojených čiernych mužov, zatiaľ čo humánne zatýka Dylana Roofa, ozbrojeného sériového vraha, sú stavané vedľa seba a šírené po internete. Takéto videá osvetľujú rozdielny prístup nášho súdnictva k menšinám. Rastúce rozdiely medzi bohatými a chudobnými prinášajú hnev a odcudzenie sociálnych vrstiev. Tak ako sa naše mestá stávajú ekonomickým ťažiskom obchodu, Američania sa rozdeľujú na mestské a vidiecke komunity, ktoré sú od seba čím ďalej, tým viac odpojené.

Tieto rastúce zlomy sa dostali do pozornosti len v posledných rokoch, ale eskalujú do stretov, ktoré sa každým dňom stávajú násilnejšími. Obidve strany medzi sebou súperia a nárokujú si titul vlastencov, zatiaľčo druhú stranu označujú ako nepriateľov vlasti. Ak tieto rozdelenia a napätia budú naďalej rásť, potom Amerika bude čeliť novému obdobiu temna, ktoré už visí nad horizontom – hrozbe násilného stretu.

 

Teraz sa treba zdvihnúť a nahlas brániť to, čo robí tvoju krajinu tvojou

pred tými, ktorí sa snažia premeniť ju

na niečo, čím nie je.

 

Pre mňa skutočný vlastenec miluje svoju vlasť – a vlasť sa nedá oddeliť od ľudí. Aby si mohol milovať svoju vlasť ako skutočný vlastenec, musíš sa naučiť milovať rozdielnosť, ktorá existuje v jej vnútri. Musíš si vlasť definovať sám, aby si vedel, čo vlastenectvo znamená pre teba. A keď si si definoval, čo znamená vlasť a nastavil podstatu vlastenectva, musíš sa zdvihnúť a obrániť túto podstatu pred tými, ktorí sa snažia premeniť tvoju vlasť na niečo, čím nie je.

V obrane toho, čo robí tvoju krajinu tvojou, ťa musí byť počuť. Prečo? Pretože ostatných ľudí – tých s nacionalistickými predstavami o vlastenectve – bude počuť veľmi jasne.

 

Autor: William Gardner. Foto: Pixabay