Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Rozum proti šialenstvu!

Pozrime sa okolo seba. Neochota rozmýšľať a vzdelávať sa je všade.

Výsledkom sú negatívne emócie, strach, nenávisť. Recept na boj s dezinformáciami je prostý — kritické myslenie a zdravý rozum. Je prostý, ale ťažko sa realizuje, lebo nás trápia objektívne problémy — strach z migrácie, znechutenie a odľudštenie politiky, Európska únia vzdialená ľuďom. Nesmieme vzdať boj s čiernou propagandou, znamenalo by to vzdať sa demokracie. Moderovať verejnú debatu, mazať nenávistné príspevky, sankcionovať — určite áno. Ale represia úplne nepomôže, lebo za určitou hranicou môže poprieť slobodu slova. Naša úloha je ďaleko náročnejšia.

Dezinformátori vždy ťažia z chýb demokratov. Hrá im do karát úpadok hodnôt, relativizácia zneisťuje ľudí, potom veria hocikomu. Pomáha im tiež klesajúca úroveň verejnej debaty. Ako povedal Tatíček Masaryk, demokracia je diskusia — a úroveň oboch spolu súvisí.

Čo robiť? Tri veci.

Po prvé, ponúkať ľuďom riešenia, ukázať, že si vieme poradiť s ich problémami. Inak budú hľadať iné riešenia, aj napriek tomu, že tie nič neriešia. Byť otvorení, naozaj transparentní, zrozumiteľní ľuďom.

Po druhé, brániť základné európske hodnoty, postavené na kresťansko-židovskej morálke. Prečo ich relativizujeme? Prečo ich popierame? Prečo ich vytláčame z verejného priestoru? Možno im sami nerozumieme. Agresívny sekularizmus a popieranie nášho kultúrneho dedičstva je slepou uličkou. Musíme si uvedomiť, že etický základ našej civilizácie, ak je vyprázdnený, nahradí väčšinou niečo horšie.

Potrebujeme aktívnu občiansku spoločnosť, súťaž myšlienok patrí k demokracii. Zároveň sa treba vyhnúť štátnemu paternalizmu, lebo odpor voči establišmentu na Západe pramení aj z chuti občanov rozhodovať samostatne.

Po tretie, položiť dôraz na vzdelanie a pestovať kritické myslenie vo verejnej debate. Príliš rýchlo dehonestujeme možno nekonvenčné, ale stále demokratické názory. Príliš rýchlo rozdeľujeme nálepky, ktoré si ľudia nezaslúžia. V školách sa naše deti neučia myslieť kriticky — ale ani eticky. Potrebujeme nový dôraz na etickú výchovu. Hodnoty plurality, úcty, zodpovednosti by deti mali dostávať zo školy, aj keď ich nedostanú v rodine. Potrebujeme, aby už stredoškoláci poznali základné demokratické princípy — čo je ústavnosť, čo sú ľudské práva, prečo politik nehlasuje namiesto toho, aby hlasoval proti.

Ak 35% Čechov verí konšpiračným a propagandistickým webom, treba posilniť seriózne médiá, súkromné aj verejnoprávne, ktoré dajú autoritu jasným názorom. Na internete viete hľadať tak dlho, až nájdete názor, ktorý potvrdí ten váš. Poctivý novinár sa drží faktov a pravdy. Vierohodná žurnalistika je hodnotou samou osebe.

Klamstvo nikdy nedoženieme, ale nesmieme prestať bežať. Nesmieme sa vzdať ambície postupne zmenšovať priestor, aby šialenstvo konšpirácií a propagandy nepohltilo kriticky mysliacich, slobodných ľudí.

 

Autor: Pavel Bělobrádek. Na konferencii #STRATCOM2017 zaznamenal: Mário Nicolini.